دکتر معصومه خوش سيما در ۱۳۵۵ در مشهد به دنيا آمد ايشان تحصيلات اوليه خود را تا اخذ ديپلم با رتبه برتر به پايان رساند وي در سال ۱۳۷۵ در رشته پزشکي در دانشگاه پزشکي مشهد پذيرفته و در سال ۱۳۸۲ فارغ التحصيل گرديد. در سال ۱۳۹۲ در رشته تخصص زنان و زايمان و نازايي در داشگاه علوم پزشکي مشهد پذيرفته و پس از چهار سال تحصيلات، تخصص خود را به پايان رساند، دوره هاي تکميلي جراحي هاي زيبايي زنان را نزد اساتيد برجسته در تهران سپري و با شرکت در ورکشاپ هايي در اين زمينه، روشهاي نوين جراحي زنان را آموزش ديد.